Vore cistella “La vida de Jesús (II)” s'ha afegit a la teua cistella.
flor de maig,

Flor de Maig

14,95

Vicent Blasco Ibáñez (Edició d’Antoni Ruiz Negre).

Descripción

Flor de Maig, la segona novela de Vicent Blasco Ibáñez, se publicà per entregues –igual com Arròs i tartana– en el diari republicà El Pueblo, que dirigia ell mateix. Representa la confirmació de Blasco Ibáñez com a escritor naturaliste, formant part d’un moviment lliterari al qual s’adscriuen, entre uns atres, Benito Pérez Galdós o Alas Clarín. I és que esta segona obra d’ambient valencià de l’insigne noveliste és una expressió manifesta del trencament en el realisme burgués que uns atres autors venien presentant en anterioritat a l’hora de descriure a la societat del seu temps. Flor de Maig és, aixina puix, un retrat lliterari d’El Cabanyal en la segona mitat del sigle XIX. I dit retrat, lluntà a qualsevol idealisació d’este poblat marítim de Valéncia, reflectix la crua realitat en la qual han de batallar els seus habitants –la majoria dels quals se presenten humils–.

El dramaturc i escritor Antoni Ruiz Negre és l’autor de la present edició en llengua valenciana.